Translate

03 август 2012

СТУДЕНТИ ТЪРСЯТ ХРАМА НА КИБЕЛА

От няколко дни студенти по археология от Великотърновския университет започнаха проучвания в древното селище Никополис ад Иструм, водени от археолога Павлина Владкова. Тяхната цел е да разкрият останки от първия строителен период, който е в началото на II в., още по-точно - след 110 г., по времето на Траян и Хадриан. Екипът работи в голяма обществена сграда. Според хипотезите тук е заседавала колегията на почитателите на Кибела. Тази богиня е била много популярна в Никополис ад Иструм и региона. Наричали са я Богинята Майка, била е покровителка на плодородието, благоденствието, здравето. Колегията на дендрофорите - хора, които са се занимавали с обработка на дърво, са били главните почитатели на Кибела Никополис ад Иструм се намира на 20 км северно от Велико Търново, разположен върху невисоко плато на левия бряг на р. Росица. Градът е основан от римския император Марк Улпий Траян (98-117) в чест на победата му над даките (106 г.). На мястото, където е разположен, се пресичат важни пътища в Долна Мизия. Единият започва от Одесос (Варна) и през Марцианопол (Девня), Никополис ад Иструм, Мелта (Ловеч) и Сердика (София) се свързва със западните римски провинции. Другият тръгва от Нове (Свищов) и през проходите на Хемус (Стара планина), Кабиле (Ямбол), Византион (Истанбул) и през проливите осъществява връзка с малоазийските провинции на империята. Първоначално Никополис е в границите на провинция Тракия. В началото на 193 г. градът е прехвърлен към провинция Долна Мизия. В градската му територия са разположени селища, вили, тържища. Макар и създаден от римляни, Никополис Ад Иструм притежава всички характеристики на гръцки град - официалният език бил гръцки, начело на градското управление стоял съвет на архонтите, имало градски съвет и народно събрание, всички значими мероприятия и решения се случвали на агората (градския площад), а специална колегия от жреци се грижела за честването на култа към императора и към божествата (не само главните гръцки и римски богове, но и езически). Автор: Иван Иванов източник: в-к Стандарт

Няма коментари: