Translate

28 май 2009

Бронзова (3200 - 1200 г. пр. Хр.)  и  Ранно-желязна епоха ( 1200 - 500 г. пр. Хр.)

Прието е да се смята, че с настъпването на бронзовата епоха, когато станало внедряването на металургията на бронза, населението, обитавало югоизточната част на Балканския период са били вече древните траки.
 В лявата страна на залата са показани материали от селища, потънали сега под водата на Варненските езера и датиращи от ранната бронзова епоха.  Очевидно, след известно прекъсване те са продължили да съществуват върху останките от по-ранните селища от епохата на енеолита, а са създали и нови и сега са известни 13 селища по бреговете на Варненските езера от тази епоха.
 Развитието на бронзовата металургия е особено показателно през късната бронзова епоха (втората половина на II хил. пр. Р. Хр.).   Широко разпространени са намираните  в земята като съкровища, бронзови брадвички и сърпове и т. н.  Особен интерес предизвиква бронзов меч, намерен край с. Черковна, Варненско, датиран в периода на ХIII-ХII в.
 Втората половина от залата е заета от материали от тракийски некрополи от Ранно-желязната епоха. Това са характерни за земите на Североизточна Тракия некрополи, с гробове изкопани в скалата или пък покрити с малки надгробни могили. Основен начин на погребение в тях е била кремацията. Поради това са били изработвани големи глинени погребални урни, украсени с “езичести” дръжки, свастика, кръст и др. Сега вече, към края на ранно-желязната епоха древнотракийските грънчари са внедрили в производството си и грънчарското колело. Като основен материал за изготвяне на сечивата и оръжията вече се използва желязото.Останалата част на залата е отделена за керамиката и дребни предмети от няколко тракийски некропола във Варненско ( Милко Мирчев и Михаил Лазаров). В този район по различни причини са извършени по-голям брой разкопки и намерените голям брой погребални урни за погребение чрез кремиране на труповете съставят голяма колекция. На някои от съдовете има  кръст или свастика, но това са знаци на древните траки свързани с култа към слънцето.

Няма коментари: