Translate

21 юли 2013

Изложба Бургаският залив - кръстопът на древни цивилизации и култури.

Имах уникалната възможност да посетя тази изложба, която се провежда в гр. Бургас от 10 юли до 30 Август в културен център "Морско казино", зала А. Г. Коджакафалията, всеки ден от 10:00 до 19:00, като входа е свободен.  

В последните два археологически сезона на Бургаската селищна могила се установиха осем нива на непрекъснато обитаване за период повече от 1400 години. Показаните керамични образци са малка, но представителна част от върховите постижения на керамичното производство от посочените епохи. Идолът и антропоморфните украси по съдовете са примери за духовния свят и религиозните вярвания на нашите праисторически предци.

След праисторията първите обитатели, които познаваме от историческите извори са траките. Тяхвната култура е оставила на територията на Бургаско, малко но ясно видими следи. Те са открити в многобройните надгробни могили, планински крепости и по полуостровите, където от 7 - 6 в. пр. н. е. се настаняват елинските заселници.

Вероятно стрелите - пари са отражение на ранните търговски контакти между елини и траки, защото са открити на п-в Атия, естествено място за търговски обмен между племената на скирмианите и елините, които населявали съседния п-в Аполония (дн. Созопол).

През 6 - 4 в. пр. Хр. Аполония придобива облика на класически добре благоустроен град с обществени сгради, защитен с крепостни стени. Тук са изградени храмовете на Зевс, Дионис, Посейдон, Гея, Афродита Сирийска и Хеката. Античните автори споменават храна на бога покровител на града - Аполон, украсен с 13 м. висока статуя изработена от елинския скулптур Каламис. В същия период се отнася, червенофигурния кратер, представляващ Дионисиева сцена, открит в некропола на Аполония. Бог Дионис е изобразен като Посейдон с тризъбец.

През 5-4 в. пр. Хр. започват да циркулират същинските монети, които са открити в големи количества на територията на Бургаския регион. Представа за засиления търговки обмен с близки и далечни центрове на античния свят дават универсалните обменни валути - статерите от електрон на град Кизик (на южния бряг на Мраморно море) и особено статерите на македонските владетели Филип II и Александър III Велики. Към тези монети трябва да се причислят и тетрадрахмите сечени от приемниците на Александър Велики до края на елинистическата епоха.

Със завладяването на Балканите от римляните се поставя началото на присъединяването на Тракия Римската империя. Добри администратори и строители, римляните започват да създават свои опорни пунктове по главните пътни артерии на империята. С такъв характер е и римската колония Деултум при дн. с. Дебелт. От края на 2 - началото на 4 в. геостратегическото значение на колонията нараства. Във връзка с укрепването на източните граници, императорите от династията на Северите посещавали югоизточните части на Балканите и били почитани с надписи, статуи и възпоменателни монетни емисии. Такава са и откритите бронзова глава и китка от монументална статуя на Септимий Север. 

По същото време находки от земите непосредтвено на запад от Бургаската низина ни предоставят ценна информация за ежедневния бит и вярванията в отвъдния живот на икономически замогналите се тракийски обитатели. Откритите находки в надгробните им могили от карнобатския край воечатляват с майсторска изработка и вкус. Изделията на торевтикат и металопластиката, намират паралели сред най - добрите образци от останалите римски провинции от периода - 2 - 3 в.

През цялата антична епоха функционира наскоро проученият обект Акве Кадиле (при дн. с. Банево). Там, около естествен извор на минерална вода, с течение на вековете се появвяват светилище, бански комплекс, селище с некропол а през късната античност и средновековието и яка крепостна защитна стена. 


Няма коментари: