Translate

20 февруари 2012

Бреница


Праисторическото селище при. С. Бреница, Врачански окръг принадлежи на финалната фаза от развитието на късния неолит и началото на халколита. Останките на това селище се намират в м. Кременитата могила на 8 км североизточно от с. Бреница. Проучено е през 1974-1979 г. под ръководство на Б. Николов.
   Културният пласт на селището има средна дебелина 2,20 м и се състои от шест строителни хоризонта. Първите два строителни хоризонта , броени отдолу нагоре, принадлежат на селище от късния неолит и имат обща дебелина 0,60 м. Следващите нагоре четири строителни хоризонта са на селище от ранния халколит.
    Намерен богат археологически материал, който се състои от оръдия на труда, глинени съдове и ограничен брой предмети на култа. Оръдията на труда са изработени от кремък, камък и от кости и рога на различни животни. Намерени са чукалките с овална и сферична форма, теслите с добре полирана повърхност и заострена работната част. Също така намерени брадвите, длетата, хромели за стриване на зърната, шилата, два костени амулети. Тези амулети са изработени от цяла кост, имат почти еднаква форма и размери. Всеки един од тях представлява тънка цилиндрична пръчка, която в задния си край има нарез за връзване, а предният край е оформен като кух неправилен цилиндър.
   Керамиката е най-масовият материал от къснонеолитното селище при с. Бреница.Съдовете са изработени от добре пречистена глина и са добре изпечени. Външната им повърхност е тъмносива или сиво-черна, понякога излъскана до блясък . Украсени с ъгловати меандри и триъгълници, геометрични орнаменти, запълнени с бяла инкрустация.
   Тази култура отговаря по време на културата Караново ІV (Калояновец) в Тракия, в Североизточна България на културата Усое ІІ, на етапа Алдени от фаза Джулещи от културата Боян ІІ в Мунтения, на културата Въдастра ІІ в Олтения и на Винча Б в Югославия.
Използвана литература:
·        Богдан Николов
Селище от късния неолит при с. Бреница, Врачански окръг – Археология, 1986, 4, стр. 5-17

Няма коментари: