Translate

17 септември 2009

нови открития на Перперикон

Най-голямото на Балканите светилище от второто хилядолетие преди новата ера откри археологическата експедиция в скалния град на траките Перперикон. Комплексът от култови съоръжения е разположен на площ от 12 квадратни километра. Досега в него са открити девет олтара, като очакванията са да бъдат намерени още каменни светилища. Многобройните находки от керамика, идоли, оръжия и украшения категорично доказват, че траките са имали своя уникална култура още по времето на Египетската и Критско - Микенската цивилизация.

Каменните светилища са открити по северната страна на планинския връх, върху който е построен Перперикон. Те са добре запазени, откритите край тях находки позволяват за първи път да се опреди с точност възрастта им - 15-14 век преди новата ера. Това е времето на великата Критска цивилизация. Всички олтари са кръгли, с диаметър до два метра.

Проф. Николай Овчаров:
"Върху тях са се правили огнени ритуали. Без съмнение. Всичко това ги определя като олтари тип "бонос" и ги свързва с великата критска култура. Всъщност за първи път в българските земи излиза подобно светилище, няма аналог в нашите земи".

Край олтарите са открити много идоли с човешка форма, брадви, копия, както и тази ценна фибула от 11 век преди новата ера. Практикуваните от траките огнени култове показват, че те са изградили своя уникална цивилизация като най-добре развитите в света през този период.

Автор: Красимир Ангелов - Кърджали
източник: БНТ

Няма коментари: