Translate

06 октомври 2011

Селищна могила с.Капитан Димитриево

Селищната могила  край с.Капитан Димитриево обозначава праисторическо селище в периферията на съвременното село. Тази селищна могила с размери 140х110м и височина 13м е възникнала в течение на четири хилядолетия като резултат от натрупването на останките на няколко десетки села, изграждани от техните обитатели на едно и също място. Началото на селището лежи в началото на VІ хил. пр. Хр., а животът му завършва в началото на ІІ хил. пр. Хр. Едва ли има в Европа друго място, което да е било обитавано толкова дълго време. Включително и заради това селищните могили в с. Капитан Димитриево и Караново – Новозагорско се причисляват към най-значителните праисторически обекти.
  Археологическите проучвания, започнали през 1998год. показват, че в селищната могила  са представени всички степени на развитие на културата през посочения по-горе четири хилядолетен период: новокаменната епоха /или неолит, VІ хил. пр. Хр./ и ранната бронзова епоха /ІV-ІІІ хил. пр. Хр./.
   Местността предлага подходящи условия за дълготрайно обитаване: съвсем наблизо тече река, а край нея бликат извори. На изток и юг се простират плодородни земеделски земи, а на запад се издигат гористите височини на Родопите, подходящи за лов на сърни, елени и диви свине.
   Първите разкопки на могилата край с.Капитан Димитриево са предприети през 1947-48год. от Петър Детев от археологическия музей-Пловдив.
   От 1998год. работи екип от Археологическия институт с музей при БАН и историческия музей -Пещера под ръководството на проф. Васил Николов, финансирани от Община Пещера.

Няма коментари: