Translate

18 октомври 2014

Старинна порта подобна на тези в Преслав Плиска и Дръстър откриха археолозите в Ахтопол


Старинна порта, подобна на тези в Преслав, Плиска и Дръстър, откриха археолозите в Ахтопол. Находката е част от античната и средновековна крепост "Агатополис". Върху площ от 330 кв. м е разкрит участък от крепостната стена с дължина 32 м. Запазени са основите на две външни и две вътрешни кули, както и проходът на една от портите на античния град. Според археолозите северната порта с двете правоъгълни кули са построени през късноантичната епоха, а през Средновековието са достроени две вътрешни кули, като по този начин е бил оформен окончателният й вид. Изследователите са категорични, че най-близките аналогии на така изградената порта на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което свидетелства за голямото значение, което са отдавали на Ахтопол владетелите на Първото българско царство. Открита е и керамика от късножелязната епоха и  монети от различни периоди. Според учените това означава, че мястото е било интензивно обитавано през дълъг период от време и е претърпяло множество катаклизми. 


Стела Николова

Източник: в-к Стандарт

Няма коментари: