Translate

26 юни 2010

Работата по всички започнати обекти в Преслав ще продължи под формата на сондажни проучвания

Велики Преслав. Работата по всички започнати обекти на територията на средновековен Преслав и околностите му ще продължат, но са в много намален обем заради липса на финансови средства и са под формата на сондажни проучвания. Това каза за радио „Фокус”-Шумен Александър Горчев, директор на Археологическия музей във Велики Преслав. Министерството на културата на този етап няма сключени договори с Археологическия институт за извършване на системни археологически разкопки за цялата територия за Преслав. Към момента три екипа на Археологическия институт работят по проект, свързан с научни изследвания между института и Министерството на образованието, младежта и науката. В продължение на 10-12 дни сондажни проучвания е извършил екип, воден от ст.н.с. Стойчо Бонев, в югозападния ъгъл на т.нар. вътрешна крепост. Към финала са сондажните проучвания в района на дворцовия център, където екипът на ст.н.с. д-р Маргарита Ваклинова изследва малко като обем и квадратура пространство. Те са с малко хора, но все пак успяха до този момент да засекат някои структури, жилища, сгради от различни периоди от съществуването на Преслав, като се започне от 12-13 век до долу, до същинския царствения град, през 9-10 век, каза още Александър Горчев. Сондажни проучвания се извършват и в т.нар. манастир на Чъргубиля Мостич от екип, воден от проф. Казимир Попконстантинов. „Сега, когато има повсеместна криза, кризата се отразява и при музеите и тяхната дейност. По-голямата част от нашите средства идват или от проекти, или от Министерството на културата, от наши собствени средства или от спонсори, които към настоящия момент, за съжаление, са да не кажа никакви, но клонят към 0,01 процент”, заяви Александър Горчев.

Ивелина ИВАНОВА

източник: Агенция Фокус

Няма коментари: