Translate

31 декември 2011

Римският град Сексагинта Пристис


  Най-старото картно изображение,в което фигурира Сексагинта Пристис е една римска карта.Съставянето й е започнало по времето на императо на Октавиян Август в Рим през I век.За съставянето на маршрутните скици /итинирарии/ отговарял императорският съветник Марк Агрипа.Картата обхваща 12 пергаментни листа дълги 6,75м и широки 32см..Открита е в Калмарски манастир,провинция Сконе /южна Швеция/ от хуманиста полиглот Конрат Пойтингер /1465-1547г./ .Затова тя става известна с името Табула Пойтингериана.Пергаментовите листи сега се съхраняват във Виенската държавна библиотека.
  Първоначално съществуват съмнения относно точното локализиране на Пристис.Според труда и картата на граф Фернандо Луиджи Марсили,издадени през 1744г.,Пристис е разположен при устието на Янтра.От Табула Пойтингериана се разбира,че Пристис е на изток от Тримамиум /Стълпище/ и на запад от Тигра /Мартен/ .
  Прокопий Кесарийски също споменава Сексагинта Приста като крепост със същото местоположение.В крайна сметка за окончателно отхвърляне на всякакви съмнения относно този въпрос спомага античната география.И по-точно изложените данни от Клавдий Птолемей в съчинението му „География”.Географът е живял по времето на римския император Марк Аврелий /161-180/ и спомага за точното локализиране на много градове в тогавашния свят.За нас е от значение разделът „Географско положение на долна Мизия”, където за Пристаполис /Пристис/ са дадени географските координати 52о 42’ и 45о10’.Цифровите показатели не съвпадат с днешния град Русе.Но александрийският географ е вземал за нулев паралел не сегашния Екватор,а паралела в изворите на р.Нил,а за главен меридиан-тези на остров Феро,най-западния от Канарските острови,а не Гринуич.След преизчисляване на разликите координатите на Пристис и Русе съвпадат.
  Възникването на римския град трябва да се отнесе към I век,по времето на император Веспасиан /69-79/, а не както се е приемало доскоро,че е станало по времето на император Траян Август /98-117/.Намерените многобройни монети от времето на император Веспасиан подсказват,че Пристис е една от крепостите строени по негово време
  Името „Пристис” фигурира в един римски надпис от 100-101 /времето на Траян Август/ и в четири милиарни камъка намерени през 1910г.От текста им се разбира,че градът бил на кръстопът към Дорусторум /Силистра/,Нове /Свищов/,Марцианополис /Девня/,Никополис ад Иструм /Никюп/ и др.През 1980 година е открит още един милиарен камък за пътя Абритус /Расград/-Пристис.
  Сексагинта Приста е бил селище и база на военен флот.Според тълкуванията на учените проф.Борман,Шкорпил,Каниц,Кацаров,Бешевлиев името на града означава „Шестдесет кораба”.Първата част от името-„Сексагинта” и по-късната му форма „Сексанта” е латинското числително „шестдесет”.Думата „Пристис” е гръцка и означава не голям боен кораб.В някои публикации името на града се превежда като „Пристанище на шейсет кораба” /Димо Казасов/.
  Намерените останки от римските терми /бани/,гробници,саркофази,монети,милиарни камъни и други,са сред малкото останали артефакти от римския град.Част от крепостните стени и камерите на корабите,в западното подножие на хълма,върху които днес е Военния клуб са разрушени в началото на XX век,поради строейа на пристанищните кейове.

Няма коментари: