Translate

05 декември 2014

Откриват изложба „Нумизматичен салон 2014"

В навечерието на Никулден Регионален исторически музей Стара Загора открива изложба „Нумизматичен салон 2014". Изложбата се посвещава на първия нумизмат, работил в музея, Димитър Николов (1924-2007 г.), по повод 90 г. от рождението му. Той е автор на научни статии в областта на нумизматиката, посветени на съкровищата от римски републикански монети от селата Православ и Медово, на римска монетна находка от с. Свобода, Старозагорско, на колективни находки с монети на Парион, Тракийски Херсонес и Аполония Понтика от района на комплекса Марица изток и др.
Изложбата включва монети от археологическите разкопки, проведени през 2012 г. на обект „Пробив" на територията на античния град Августа Траяна (източно от форума). Представени са антични, късноантични и ранносредновековни монети.
Представят се 50 римски монети, постъпили в музея в началото на 2014 г. Интерес предизвикват и восъчните отливки на рядко срещани монетни типове, подготвени за изработка на фалшиви монети. От даренията се открояват монетите на Рескупорид I, Боспор Кимерийски и Августа Траяна, както и на цилиндровия печат от древен Вавилон.
Автор на изложбата е д-р Мариана Минкова. Изложбата ще бъде открита на 4 декември от 17:30 ч. в малка изложбена зала на РИМ - Стара Загора.

Няма коментари: