Translate

07 юли 2009

Изкуството на политията през архаичния период

Следващата стъпка на развитие на пластиката са статуетките на войни от ранната архаика. При тях чувствително е изразено напрежението в краката и бедрата, в гръдния кош и в полусвитите ръце. В тези малки статуетки се съдържат в зачатък елементи, които впоследствие монументалната скулптора на ранната архаика развива.
В края на 8 век древните гърци преживяват сериозен обществен прелом. Те създават града-държава. Някои то наричат “полис”, но когато употребяваме днешното понятие “град-държава” повече отива да кажем на старогръцки “полития”, защото с “полис” древните са обо означававали самия град, а тяхната дума “полития” много по-точно съответствува на “град-държава”.
В своето развитие древните гърци преминават през няколко етапа. Те най-ярко са се отразили в техните паметници от различно естество: архитектурата, скулптората, керамиката и живописта.
Първият етап от развитието на художествената култура, както вече казах, е архаичния период,който датира през 7 – 6 в. пр. Хр. Този етап частично съвпада с епохата на Великата гръцка колонизация, която се датира от 8 до 6 в. пр. Хр.
Вторият етап е свързан с пълно разгръщане на развитието на полисната система на държавно устройство. Това е времето на ранната и високата класика. Той започва с гръко-персийските войни. Те са изиграли изключително голяма роля в развитието и съзряването на елинското самосъзнание. Започвайки веднага след победата в гръкоперсийските този период на ранната и високата класика трае до края на 5 пр. Хр.

Няма коментари: