Translate

12 ноември 2014

"Аква Калиде" продължава да разкрива своите тайни

Интересните находки на археологическия комплекс "Аква Калиде - Термополис" продължават да излизат изпод земята. Там за поредна година текат проучвателни и реставрационни дейности, финансирани от Община Бургас. В началото на този месец стартира трети етап на проучване през настоящата година. Първият е през пролетта - март - април, вторият - през август. Третият има за задача да провери пространството в най-западната част за наличието на археологически структури.

Работата започна с подготовка (отстраняване на останки от съвременни постройки) за същински археологически дейности през последната седмица на месец октомври. Реално разкопките се провеждат от началото на месец ноември. Извършват се сондажни проучвания на площ от около 200 квадратни метра. До днес (10 ноември) в отделни участъци достигнатата дълбочина на културните пластове е 2,80 м. и продължава още надолу.

Само за няколко дни са открити следните находки:

1. Керамика - изцяло преобладава керамика от ранновизантийската епоха - от V-VІІ в., която е в големи количества. Открива се и от османската епоха.

2. Метални находки

- Най-вече монети. До 10 ноември са открити 25 броя. Те са от бронз, сребро и една златна (турска монета от ХІХ в.). Общо преобладават средновековните пари. Продължава намирането на монети от ІV в. - възможно най-масово откривани досега в обсега на целия балнео комплекс, те дават най-добра датировка за изграждането на ранновизантийската баня върху останките от римската. Продължава откриването на монети от същинското средновековие - особено ХІ-ХІІ в. - последните, както и тези, откривани в по-предните години, показват един от най-интензивно използваните периоди на баните и целия район - времето на византийското владичество. Засега по-скромно е намирането на монети от римския период. Открити са и няколко монети от османското владичество - най-вече от ХІХ в. (между които една златна и една сребърна). Пак от ХІХ в. има и една западноевропейска монета.

- Железни и други предмети (пръстени, копчета).

- Две оловни пломби.

За реални археологически проучвания от 3-4 дни, резултатите са добри. До този момент, освен останки от средновековни сгради (които са в процес на проучване) и отделни опожарявания, най-съществено е засичането на средновековен канал (клоака) с ориентация на север.

Източник: http://news.burgas24.bg/524387.html

Няма коментари: