Translate

06 ноември 2014

Изложба „Археологическо лято 2014“ представят в Пловдивския университет

Катедра „История и археология“ от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще прави изложбата „Археологическо лято 2014“ посветена на 20 години историческо образование в ПУ и 20 години от създаването на катедра „История и археология“.
Експозицията ще се бъде представена на 10 ноември 2014 година от 10:00 часа в Заседателна зала на университета.

Няма коментари: