Translate

17 август 2009

Анхиало

Анхиало (Поморие) - Намира се в м. Палеокастро при дн. Поморие. Споменато е за пръв път от Страбон като “градче на аполонийците”, поради което се приема, че Анхиало е създаден към края на V век пр.Хр. като колония на съседна Аполония. Според един декрет, намерен в Истрия, към средата на ІІ век пр.Хр., Анхиало е важно селище, укрепено с крепостни стени, за което водят война Аполония и Месамбрия. Разрушена до основи, крепостта е отново издигната и през 9 година е видяна от Овидий. Намерените три надписа на Аполоний, стратег на Реметалк ІІ, показват, че Анхиало е център на стратегия. Присъствието на сравнително многоброен тракийски елемент в града се потвърждава както от древните автори, така и от обширния тракийски могилен некропол. Особено впечатлява богатото погребение на знатна тракийка и поморийската куполна гробница. Някои открития на подводната археология дават основание да се предполага, че селището възниква още през късната бронзова епоха. За трак. му произход говорят и тълкуванията на името.
При император Траян Анхиало получава статут на град, с административно устройство като останалите западнопонтийски градове. Арх. разкопки показват, че градът е построен на площ над 100 хектара по т.н. Хиподамова система. Територията на Анхиало е разширена по времето на имп. Хадриан. Тя граничи на запад с територията на Августа Траяна и стига до р. Тонзос, на север се разполага до територията на Месамбрия, а на юг - до територията на Деултум. Пристанището на Анхиало е най-големият вносно-износен пункт на римската провинция Тракия.
Анхиало сече бронзови монети от времето на имп. Антоний Пий до Гордиан ІІІ. Около 209-211 г. градът организира специални тържества Себерия Нимфия, отбелязани върху няколко емисии монети. Те са се провеждали периодично до времето на Гордиан ІІІ. Анхиало е разрушен от готите през 270 г. С реформите на имп. Диоклециан е включен в провинция Хемимонт. Играе значителна роля по време на бунта на Виталиан Тракиеца. При голямото нашествие на авари и славяни през 584 г. е завладян и оплячкосан, а крепостните му стени - разрушени. Градът е възстановен и продължава да съществува и през средновековието

Няма коментари: