Translate

05 август 2015

Дрон засне мозайка с над 70 вида птици в Голямата базилика

Първите снимки с дрон на Голямата базилика в Пловдив направиха днес от датска фирма, която е наета по проекта. Така по график се работи за консервацията и документирането на мозайката на този уникален археологически обект на града.
Разкрита е изключително ценна мозайка с много интересна декорация, като централното пано до амвона съдържа над 70 вида птици, майсторски изобразени от древните автори.
Археолозите са открили два мозаечни слоя, като се предвижда мозайката от по-горния слой да се реставрира и да се изложи първоначално в Археологически музей, след което от 2017 г. в новата експозиционна площ.
Разкопките продължават вече втори месец, ръководени от реставратора доц. Елена Кантарева от АМТИИ-Пловдив. Тя уточни, че следва картографиране на обекта, където ще се описват различните разрушения, като и намесата на археолозите.
Проектът е за 4,9 млн. лева и се финансира от Фондация Америка за България до 2017 г, когато ще има завършена защитна сграда на мястото. Там ще бъдат експонирани двата пласта на мозайки от най-голямата разкрита до момента на Балканите Епископска базилика от IV-V век. Ръководител на екипа археолози е Елена Кесякова.

Няма коментари: