Translate

07 август 2015

Музеят проведе археологически разкопки до с.Бъзовец

За трета поредна година Регионален исторически музей-Русе проведе археологически разкопки на селищната могила до с. Бъзовец с научен ръководител Димитър Чернаков. Проучванията се осъществиха с финансовата подкрепа на Регионален исторически музей - Русе, фирма „Шато Данубия“ АД, кмета на с. Бъзовец Георги Малев и Спас Генов - арендатор на терена.
Тазгодишният интерес на археолозите беше насочен към централната част на могилата на най-късния запазен строителен хоризонт, датиран в средата на каменно-медната епоха (4600-4450 г. пр.Хр.). Изследвани са останки на три сгради, част от праисторическо селище, една от които двуетажна. Ще отбележим, че едва в последните години археолозите разпознават двуетажните постройки от праисторията, които все още са рядкост у нас.
Резултатите от разкопките сочат, че вероятно селището от средата на каменно-медната епоха е било унищожено от силен пожар, причинен от вражеско нападение. Доказателствата за това са немалко. Разкопките показват, че всички открити до момента сгради са изгорели, сред находките  има голям брой бойни топки и костени бойни брадви, впечатление прави огромното количество въглени в целия културен пласт, както и наблюдението, че огънят във всички постройки е започнал от  външната страна.
Особен интерес буди гладилка от мрамор, която по форма наподобява компютърна мишка и вероятно е използвана за обработка на твърди материали като кост, камък, керамика.
Открити са 164 находки от керамика, кост, камък, мидени черупки, антропоморфни фигури, сечива за всекидневни нужди, накити и предмети с култово предназначение.

Няма коментари: