Translate

05 август 2015

Откриха гроба на Княз Боян-Енравота е син на хан Омуртаг

Откриха гроба на първия ни мъченик
Княз Боян-Енравота е син на хан Омуртаг
Останките на първия мъченик за християнската вяра по родните земи бяха открити в Плиска. При разкопките на Свещения кладенец в Голямата базилика археологът проф. Павел Георгиев се натъкна на луксозен гроб, иззидан от тухли. Археологът предполага, че това е мартириум (символичен гроб, издиган в памет на първите християнски мъченици) на първия български мъченик за християнската вяра - княз Боян-Енравота. Последният дом на последователите на Исус по родните земи бил открит непосредствено под купола на кладенеца.
Княз Боян-Енравота е син на хан Омуртаг. В 832 г., след смъртта на баща си, той е трябвало да заеме престола на България. Но група велики боили се възпротивили заради това, че той бил приел християнската вяра. При започналото разследване княз Боян Енравота гордо заявил, че наистина е християнин и отказал да се отрече от Христос. Той бил осъден на смърт и посечен, както пише в хрониките "извън, но недалеч от крепостните стени", през 832 г. Хан на България станал малолетният му брат Маламир, който починал млад през 836 или 837 г. Тогава престола заел третият брат - Пресиан, който към 845 г. изградил малка църква-мартириум над Свещения кладенец - мястото на екзекуцията. Не случайно Голямата базилика е издигната точно тук, когато християнството било прието от цар Борис I. Този огромен храм, освен всичко друго, е трябвало да символизира победата на християнството над езичеството, а мартириумът на свети Боян-Енравота символично да крепи основите й.
Разкопките в Плиска са етап от програмата за реставрация на Майката на всички български църкви, възложена на НИМ от правителството Борисов, което отпусна 500 хил. лв. за целта. Цялостната реставрация ще струва около 8 млн. лв.

Няма коментари: