Translate

25 юли 2013

Археологически находки в гр. Бяла

21 юли 2013

Изложба Бургаският залив - кръстопът на древни цивилизации и култури.

Имах уникалната възможност да посетя тази изложба, която се провежда в гр. Бургас от 10 юли до 30 Август в културен център "Морско казино", зала А. Г. Коджакафалията, всеки ден от 10:00 до 19:00, като входа е свободен.  

В последните два археологически сезона на Бургаската селищна могила се установиха осем нива на непрекъснато обитаване за период повече от 1400 години. Показаните керамични образци са малка, но представителна част от върховите постижения на керамичното производство от посочените епохи. Идолът и антропоморфните украси по съдовете са примери за духовния свят и религиозните вярвания на нашите праисторически предци.

След праисторията първите обитатели, които познаваме от историческите извори са траките. Тяхвната култура е оставила на територията на Бургаско, малко но ясно видими следи. Те са открити в многобройните надгробни могили, планински крепости и по полуостровите, където от 7 - 6 в. пр. н. е. се настаняват елинските заселници.

Вероятно стрелите - пари са отражение на ранните търговски контакти между елини и траки, защото са открити на п-в Атия, естествено място за търговски обмен между племената на скирмианите и елините, които населявали съседния п-в Аполония (дн. Созопол).

През 6 - 4 в. пр. Хр. Аполония придобива облика на класически добре благоустроен град с обществени сгради, защитен с крепостни стени. Тук са изградени храмовете на Зевс, Дионис, Посейдон, Гея, Афродита Сирийска и Хеката. Античните автори споменават храна на бога покровител на града - Аполон, украсен с 13 м. висока статуя изработена от елинския скулптур Каламис. В същия период се отнася, червенофигурния кратер, представляващ Дионисиева сцена, открит в некропола на Аполония. Бог Дионис е изобразен като Посейдон с тризъбец.

През 5-4 в. пр. Хр. започват да циркулират същинските монети, които са открити в големи количества на територията на Бургаския регион. Представа за засиления търговки обмен с близки и далечни центрове на античния свят дават универсалните обменни валути - статерите от електрон на град Кизик (на южния бряг на Мраморно море) и особено статерите на македонските владетели Филип II и Александър III Велики. Към тези монети трябва да се причислят и тетрадрахмите сечени от приемниците на Александър Велики до края на елинистическата епоха.

Със завладяването на Балканите от римляните се поставя началото на присъединяването на Тракия Римската империя. Добри администратори и строители, римляните започват да създават свои опорни пунктове по главните пътни артерии на империята. С такъв характер е и римската колония Деултум при дн. с. Дебелт. От края на 2 - началото на 4 в. геостратегическото значение на колонията нараства. Във връзка с укрепването на източните граници, императорите от династията на Северите посещавали югоизточните части на Балканите и били почитани с надписи, статуи и възпоменателни монетни емисии. Такава са и откритите бронзова глава и китка от монументална статуя на Септимий Север. 

По същото време находки от земите непосредтвено на запад от Бургаската низина ни предоставят ценна информация за ежедневния бит и вярванията в отвъдния живот на икономически замогналите се тракийски обитатели. Откритите находки в надгробните им могили от карнобатския край воечатляват с майсторска изработка и вкус. Изделията на торевтикат и металопластиката, намират паралели сред най - добрите образци от останалите римски провинции от периода - 2 - 3 в.

През цялата антична епоха функционира наскоро проученият обект Акве Кадиле (при дн. с. Банево). Там, около естествен извор на минерална вода, с течение на вековете се появвяват светилище, бански комплекс, селище с некропол а през късната античност и средновековието и яка крепостна защитна стена. 


Археологически резерват Несебър

Археологически резерват Мадара

Откриха медни монети от времето на император Теодосий II


 
393 медни монети от V век след Христа, отсечени при управлението на император Теодосий Втори
393 медни монети от V век след Христа, отсечени при управлението на император Теодосий Втори, откриха археолози в непосредствена близост до една от 17-те кули на Коваческо кале край Попово.
Находките са били в две кожени кесии, а жилището, в което са открити, е опожарено през втората половина на 5-ти век след Христа. Монетите са намерени под дебел пласт от керемиди, рухнали заедно с опожарената дървена конструкция и част от стените на жилището.

Двете монетни находки са най-големите, откривани досега на територията на укрепения град и са третата и четвъртата по ред за тазгодишните проучвания.
Те, както и другите две, открити преди около месец, ще хвърлят допълнителна светлина върху времето на най-катастрофалното, за градовете на късната Римска империя и за Ковачевско кале, нашествие на хуните на Атила.

Източник: в-к Новинар

02 юли 2013

Започнаха разкопки на връх Шилото край Бургас

Източник: News.Burgas24.bg 14:06 / 01.07.2013©
Екип археолози започна разкопки на най-високата точка в Бургас - хълмът "Шилото" край к-с "Меден рудник". На обекта работят: научен ръководител - гл.ас. д-р по археология Мартин Гюзелев - РИМ Бургас, зам.-научен ръководител - Константин Господинов - РИМ Бургас, Тодор Марваков - Музей "Старинен Несебър", Кристиан Христов - СУ "Св. Климент Охридски" и Иванка Славова - СУ "Св. Климент Охридски". За първи път културни останки на Шилото се споменават от Павел Делирадев, който пише буквално: "на самия хълм има следи от малко селище, крепост или светилище със заличени от времето белези". Това кратко описание дава основание за множество научни догадки.

През 60-те години на миналия век обектът е значително разрушен от военните, които изграждат там ракетна площадка, склад за горива и смазочни материали, укрития. За около тридесет години те променят до голяма степен формата на хълма, като заравняват билото му. В началото на 90-те Шилото е демилитаризирано, но досега там не е провеждана теренна работа от специалисти. Въпреки това в РИМ - Бургас чрез дарения и откупки са постъпили интересни артефакти, открити на хълма - фрагменти от оброчни релефи на Тракийския конник - главното божество на траките от римската епоха до християнизацията, мраморна глава на жена, две мраморни ръце.

Най-значителната находка е откритата през 1994 г. еднометрова статуя на бог Аполон, която се намира в НИМ-София. В момента тя е на разположение на бургаските любители на древността в археологическата експозиция на РИМ - Бургас.

През 2008 г., след сигнал за извършване на нерегламентирани изкопни дейности, екип от Археологическия музей в Бургас посещава хълма, където сред изкопите от багер и булдозер са открити фрагмент от торс на крилато животно, част от основата на релеф на Трак

ийския конник с надпис на старогръцки, както и фрагмент от надпис, от който е частично запазено личното тракийско име Авлудзен. Всички те датират от римската епоха.

Следите от човешко присъствие на хълма Шилото със сигурност датират от класическата древност, когато регионът е бил под силното икономическо и културно влияние на античния черноморски полис Аполония. През римската епоха вече с голяма доза увереност може да се говори за светилищен център.

Разкопките на хълма Шилото се извършват с логистичната и финансова подкрепа на Община Бургас. Вече няколко години поред тя подпомага археологическите разкопки на други два големи обекта - Аква Калиде на Минералните бани и древната фортификационна система близо до Крайморие.

Разкриването и подходящото експониране на бургаските старини е важна част от общинската стратегията за развитие на туристическия продукт през следващите години.